Användarvänlig TEG 6S för tromboelastografi

TEG är ett patientnära mätinstrument som bedömer blodets koaguleringsförmåga i realtid. TEG 6S från Haemonetics är så användarvänlig att alla i sjukvårdsteamet kan hantera den utan speciella förkunskaper.

– Det går inte att göra fel. Du behöver bara pipettera ned blod
i kassetten så får du direkt ett tillförlitligt och tydligt resultat
där TEG6s 3.jpgdu enkelt kan följa koagulationen och patientens risk för blödning eller trombos,  berättar produktspecialist Anders Johnsson.

Kostnadsbesparing och patientnytta
TEG 6S är en tillgång exempelvis inom anestesi, kirurgi, intensivvård, cancervård, obstetrik och under långa ambulanstransporter. Den ger möjlighet att individanpassa och målstyra behandlingen av  lodprodukter, som plasma och fibrinogen, genom att det med ett enkelt handhavande är lätt att följa koagulationen och påverkan av trombocyter.

– Det är kostnadsbesparande att kunna följa, målstyra och behandla patienterna individuellt i realtid och till exempel inte ge olika komponenter i onödan. Och för patienten är det säkrare att få behandling utifrån sitt faktiska tillstånd än utifrån en schablonberäkning, menar Anders Johnsson.


CellSaver Elite vid blödande kirurgi
En annan produkt där Haemonetics är marknadsledandeProduktgruppsbild CellSaver Elite.jpg
är CellSaver Elite för autotransfusion. Den används under blödande kirurgi för att fånga upp patientens eget blod, filtrera, ”tvätta rent” och koncentrera de röda blodkropparna för sedan att återföras till patienten.

Kontakt

Anders Johnsson
Mobil: 073-461 50 66
E-post: anders.johnsson@nordicbiolabs.se