Haemonetics, för plasma- och blodtappning hos NordicBiolabs

Heamonetics produkter är ledande inom aferestekniken. En del i sortimentet är utrustningen som möjliggör att tappa blodgivarna på enbart plasma. Plasma behövs i stora mängder för att tillverka livsviktiga mediciner. Europa är beroende av plasmaimport från USA, vilket gör oss sårbara i flera avseenden.

Under år 2017 tog Nordic Biolabs över distributionen av PCS2.jpg
Haemonetics produkter till den nordiska marknaden. Det
är avancerade produkter för aferesteknik, d.v.s. att dela
upp blodet i olika beståndsdelar. Företagets tre skandi-
naviska medarbetare och instrumentpark följde med i
uppgörelsen. Enbart plasma En av produkterna är PCS2®
som används för att tappa givare på enbart plasma. Med
PCS2® tappas givaren normalt på ungefär 600 ml plasma, vilket är cirka tre gånger så mycket plasma jämfört med den mängd man kan utvinna vid konventionell blodgivning.

– Läkemedelsindustrin behöver mycket plasma för att tillverka en rad livsviktiga mediciner, men det är brist i Europa. Den mesta plasman importeras från USA, där systemet fungerar annorlunda och givarna betalas för att ställa upp. Det medför att de europeiska länderna är sårbara inför politiska beslut, som t.ex. handelshinder och epidemier, som omöjliggör import. Flera länder har nu fått upp ögonen för problemet och börjat bygga upp en inhemsk organisation för att bli självförsörjande, menar produktspecialist Magnus Hindsö på Nordic Biolabs.

Större volymer
Fördelarna är även att en potentiell blodgivare som inte godkänns p.g.a. exempelvis för låga blodvärden ändå kan vara plasmagivare. Plasma återbildas inom ett dygn och det medför att plasmagivarna kan tappas oftare och i större volymer än blodgivare. – Det ger blodcentralen en möjlighet att ha tätare kontakter med givarna och att behålla intresset hos potentiella givare, som annars skulle underkänts i första gallringen. Det ger också en flexibilitet som innebär att man har fler givare som man kan kalla in vid t.ex. blodbrist. Även personalen brukar uppskatta variationen i arbetsuppgifterna, säger Magnus Hindsö.

KontaktMagnus200px.jpg

Magnus Hindsö
Mobil: 070-467 98 51
E-post: magnus.hindso@nordicbiolabs.se