Pipettkalibrering i egen regi

Sedan början av 2018 erbjuder Nordic Biolabs pipettkalibrering, service och reparation i egen regi. Det ger kortare ledtider och med tjänsten ”Pipett Express” är pipetten klar inom tre dagar.

Tidigare skickades alla pipetter till Nordic Biolabs samarbetspartner Pipette Doctor Sartorius i Finland för kalibrering, service och reparationer. För att kunna erbjuda ett snabbare förfarande har Nordic Biolabs byggt ett eget pipettlabb i Täby.

– Vi tar emot alla märken som förekommer på den svenska marknaden, och vi erbjuder oss även att hämta och lämna pipetterna hos de flesta kunderna för att säkerställa hanteringen i hela kedjan. Service och reparation ingår alltid i priset, men kostnad för reservdelar kan tillkomma, berättar Lisa Tibbelin.

Garanterad exakthet
Pipetter är ett precisionsinstrument som måste garantera exakthet ned till mindre än en mikroliter. Inte minst i forskarmiljöer, på rutinlabb och inom läkemedelsindustrin är exaktheten avgörande för att kunna upprepa experimenten eller provtesterna med samma resultat.

– Det går inte att nog påtala vikten av att ha kalibrerade pipetter. Hur ofta du behöver kalibrera beror på hur många användare ni är, hur ofta den används, volymer och hur viktig exaktheten är. Rutinerna kan variera från var tredje månad till en gång per år, säger Lisa Tibbelin.

Spetsens betydelse
Valet av spets har betydelse för resultatet och det är viktigt att pipetten kalibreras tillsammans med den spets som används i den dagliga verksamheten.

– Om spetsen inte sitter perfekt eller om den inte har tillräcklig polering blir mängden fel. Det är ofta pyttesmå avvikelser som inte syns för ögat, vilket kan vara förödande om du exempelvis arbetar med proteiner eller DNA. Om det du ska pipettera är viktigt så rekommenderar vi att du använder originalspetsarna till pipetten, eftersom de oftast är av högre kvalitet, specifikt anpassade till pipetten och  välpolerade, så att inget ska fastna i spetsen, förklarar Lisa Tibbelin.

As found
Vill du vara på den säkra sidan och veta att din pipett och spets har gett ett korrekt resultat under dina experiment kan du begära ”as found”. Då kontrolleras den först i det skick som den kommer in, utan rengöring eller annan åtgärd innan. Det kan vara värdefull  kunskap i kvalitetsarbetet och för spårbarheten.

Ergonomi
Att arbeta med pipetter under långa tider kan leda till förslitningsskador och valet av rätt pipett spelar stor roll.

– De ergonomiska behöver nödvändigtvis inte vara dyrare. Vikten och hur trög den är har stor betydelse. Och självklart din arbetsställning. Därför erbjuder vi ”hands on”-seminarier via ”Pipettakademin” där vi bland annat tar upp ergonomi och pipettering, förklarar Lisa Tibbelin.

Ackrediterade under 2019
I takt med att allt fler laboratorier ackrediteras ökar också behovet av att kalibrera pipetterna externt av en ackrediterad partner.

– Vi är upphandlade på landsting och myndighet på ackrediterad kalibrering där vi skickar pipetterna till vår ackrediterade samarbetspartner Pipette Doctor Sartorius i Finland. Vi ser att behovet ökar, och för att underlätta för våra kunder och få en snabbare och säkrare hantering har vi inlett en process för att vårt eget labb ska bli ackrediterat enligt ISO 17025 under 2019, berättar Lisa Tibbelin.

Nordic Biolabs följer ISO 8655 för pistongdrivna instrument där det är lämligt och har under många år varit certifierat enligt ISO 9001 ledningssystem för kvalitet. ISO 17025 är ett kvalitetsledningssystem för laboratorier som fick en ny utgåva i maj 2018. Den nya versionen medger integrering av ISO 17025 för laboratorier till det befintliga ISO 9001-systemet, och arbetet för att ackreditera pipettlabbet pågår
för fullt. Det beräknas vara genomfört under 2019