Våra ambitioner är högt ställda

Från vår kundtidning, Nordic Biolabs Magasin, har vi hämtat följande intervju med Thomas Busch, VD på Nordic Biolabs AB.

Thomas Busch, du är vd i Nordic Biolabs. Thomas200px.jpg
Det har varit två intensiva år för företaget. Vad är det som har hänt?

– Vi har haft en enorm utveckling och det beror främst på att vi fått in nya agenturer. Vi har gått samman med norska distributören Nerliens Meszansky AS och även blivit distributör för Heamonetics produkter i Norden.

Vad betyder det för kunderna?
– Det innebär att vi har en rad nya produkter i sortimentet. Till exempel
-80 frysar, CO2-inkubatorer, LAF-bänkar samt ett helautomatiserat system för utstrykning, inkubering och avläsning av mikrobiologiska prover ”Copan WASP”. Dessutom har våra kunder också fått tillgång till Promegas produkter, eftersom Nerliens Meszansky har representerat dem i Norge. Genom övertagandet av Heamonetics organisation i Norden blev transfusionsmedicin ett av våra större affärsområden igen. Haemonetics är en världsledande tillverkare inom Plasmaferes, tromboelastografi och system för autolog blodgivning under operation

Visst har det hänt mycket inom er kaliberingsverksamhet också?
– Absolut! Under 2018 öppnade vi ett eget pipettkalibreringslabb under varumärket Pipettdoktorn™. Det har varit en fantastisk utveckling av den tjänsten och vi arbetar nu intensivt för att ackreditera verksamheten enligt ISO 17025.

Hur ser planerna ut för den närmsta framtiden?
– Vi satsar hårt på att etablera oss som en viktig leverantör på den danska marknaden. Utöver produkter för transfusion har vi även representation för ett stort antal leverantörer inom bioteknik, klinisk diagnostik och renrum också i Danmark. Vi har ökat antalet anställda med sju personer, stärkt serviceorganisationen och står väl rustade inför kommande utmaningar.

Vad betyder det för företaget att ni gått samman med Nerliens Meszansky?
– I december 2017 blev Vind AS ny huvudägare i Nerliens Meszansky och fick därmed ett indirekt ägande i Nordic Biolabs. Det är ett privat investmentbolag med stor kassa och ett långsiktigt perspektiv. De har även ägande i till exempel Biotage och Porvair. Det nya ägandet kommer att ge koncernen möjligheter att expandera snabbare på våra existerande marknader, men också ge oss möjligheter att titta på nya. Vilka dessa är och hur vi kommer att utvecklas är ännu så länge i planeringsstadiet men en sak är säker – Nordic Biolabs kommer att fortsätta utvecklas i takt, eller till och med i snabbare takt, med de förändringar som sker på marknaden i stort och ambitionerna är högt ställda.