2023-10-09

Ny uppdaterad version av UriSponge

UriSponge™ är framtagen för insamling, transport och bevaring av urinprover hela vägen från provtagning till laboratoriet.

Copans innovativa UriSponge™ har en absorberande svamp som möjliggör snabbare och enklare provinsamling av urin.

Den unika designen förenklar arbetsflödet för odling av bakterier och jästsvampar och eliminerar extrasteg såsom urinöverföring till andra rör. UriSponge™ säkerställer en kostnadseffektiv leverans av prover till laboratorier utan risk för läckage.

Nya UriSponge™ är lika användarvänlig som tidigare, men har en konserveringsmedelsformel fri från borsyra. Borsyra är, på grund av dess toxicitet för reproduktion, införd i kandidatlistan över ämnen av oro för godkännande av REACH-förordningen.

Nya UriSponge™ behåller sin prestanda för bevarande av vitalitet och
överensstämmelse med CLSI M40-A2 samt IVDR-standarderna.UriSponge i gul cirkel 500px.jpg

Film som visar hur UriSponge förenklar arbetsflödet

Ladda ner broschyr - UriSponge™ Advanced active device for urine collection, transport, and preservation

Vill du veta mer om UriSpongeTM eller andra produkter från Copan - kontakta Linda Zandi