2019-02-04

Nyheter och erbjudanden inom laboratoriediagnostik 1/2019

Läs om ett nytt instrument för turbidimetrisk mätning av endotoxin för diagnostisering av svampinfektioner.

Innehåller

  • Toxinometer för tidig detektion av invasiva svampinfektioner
  • Standardiserade lösningar och buljonger för mikrobiologisk provtagning
  • Nyhet - BC+, ett vacuumrör för positiva hemokulturer som passar till labautomation
  • UTM, transportmedium för virus
  • Ren luft på mottagningar och lab med luftrenare från Biosan

Till Nyheter och erbjudanden inom laboratoriediagnostik 1/2019
 


ToxinometerMT6500500px

Toxinometer MT-6500 för tidig detektion av invasiva svampinfektioner

Invasiva svampinfektioner är ett stort globalt problem och utbredningen ökar. Dessa opportunistiska infektioner påverkar patienter med nedsatt immunförsvar, personer som genomgår intensivvårds-behandlingar och personer med kroniska tillstånd, då särskilt lungsjukdomar.

Invasiva svampinfektioner är en stor anledning till insjuknande, ökad dödlighet och är svåra att diagnostisera. Tidig upptäckt och diagnos av mykoser är av högsta vikt för att förbättra utfallet hos patienterna. Traditionella diagnostiska verktyg såsom patologi, histologi samt odlingar saknar dock känsligheten och kapaciteten som behövs för tidiga diagnoser.

Läs mer - Till Nyheter och erbjudanden inom laboratoriediagnostik 1/2019


Artiklar:

- Dichtl et al. Evaluation of a turbidimetric BDG test for detection of PJP. J Clin Microbiol. 2018

- Dichtl et al. Serological biomarkers of candidemia_a retrospective evaluation of three assays. Infection 2018 (1)

- Friedrich et al. Comparative analysis of the Wako BDG Test and the Fungitell assay. J Clin Microbiol. 2018