2019-01-09

Transfusionsnytt 1/2019

Nu finns Transfusionsnytt 1/2019 med nyheter, erbjudande och fördjupningar att ta del av.

Innehåll

 • ThermaCor 1200 blod- och vätskevärmning för infusion
 • 20% rabatt på blodtappningsbritsar
 • DaraEx för neutralisering av anti-CD38 antikroppar vid blodgruppering
 • Slangsvets och blodvagga i smart kombination

Till Transfusionsnytt 1/2019

 


SealmaticC560pxNYHET
Slangsvets och blodvagga i smart kombination!

SEALmatic C är slangsvetsen med maximal flexibilitet både som portabel för fältarbete samt som stationär på plats vid donationerna. SEALmatic C är byggd för att kunna kopplas med vaggan Bagmatic NOVO eller Bagmatic NOVO LS, båda batteridrivna, och instrumenten tillsammans tar då mycket liten plats. Slangsvetsen ger exceptionellt låg hemolys och har en svetstid på mindre än 2-3 sekunder.

Några egenskaper:

 • Ergonomisk design
 • Användarvänlig
 • Enkelt för användaren att föra in slangen vid svetsning
 • Enkel att göra ren
 • Litet svetshuvud som ger transparens/överblick av svetsprocessen
 • Automatisk SLEEP timer för batteriet
 • Automatisk WAKE UP vid start
 • Går att svetsa medans batteriet laddar
 • Väger endast 1,6 kg inklusive batteri