2020-04-01

Viktigt meddelande med anledning av den rådande situationen i världen

På grund av den rådande situationen med spridning av coronavirus samt andra säsongsrelaterade sjukdomar har efterfrågan på bl a skyddsprodukter, handsprit och provtagningspinnar ökat kraftigt.

Provtagningspinnar
Vi har brist på de provtagningspinnar och UTM som vår leverantör rekommenderar för provtagning av Coronavirus. Vår leverantör jobbar för högtryck dygnet runt och vi för en konstant dialog angående leverans av pinnar. Eftersom produktionen ställts om för att möta behovet av pinnar som finns just nu kan även övriga pinnar komma att beröras.

Handskar
Vi har under en längre tid tillbaka mottagit fler och större order än normalt på handskar och har inte möjlighet att leverera enligt den ökade orderingången. Några handsksorter och storlekar har tagit slut. Leveransinformation lämnas för varje specifik order.

Handsprit och ytdesinfektion
Vår leverantör av hand- och ytdesinfektionsprodukter, handtvål mm har meddelat att efterfrågan idag är större än vad de hinner producera. De ställer om sin tillverkning och kommer i första hand att säkerställa att sjukvården har de desinfektionsprodukter de behöver för att klara den dagliga verksamheten.

Det går idag inte att förutse exakt hur och på vilket sätt leveransförseningar kommer att uppstå då situationen i Sverige och övriga världen ändras snabbt och beslut som kan påverka leveranserna kan tas med kort varsel.

Vi följer utvecklingen noga och jobbar hårt för att möta de behov som uppstår och för att nå ut med aktuell information till alla våra kunder. Vi garanterar att vi gör allt som står i vår makt för att undvika förseningar och hoppas på er förståelse och samarbete kring detta i en extrem situation

Kontakta oss gärna om du har frågor kring våra produkter och/eller leveranser.

info@nordicbiolabs.se
08 630 85 10

Thomas Busch
VD Nordic Biolabs AB