2020-09-29

BloodTrack® från Haemonetics - Lösningar som höjer säkerheten vid blodtransfusioner, från blodbank till patient

BloodTrack är uppbyggt av hårdvaru- och mjukvarulösningar och arbetar som en förlängning av er blodbank och ert rapporteringssystem för transfusion av blodkomponenter.

Nyttan med systemet är att det ger kontroll, synlighet och spårbarhet av blodprodukter från utlämning till transfusion vilket säkerställer att rätt produkt ges till rätt patient.

  • Lagring av donerat blod i speciella låsta kylskåp: (HaemoBank®)
  • Kontrollerad patientnära access till blodprodukter vid akutsituationer eller för cross-matchade enheter: (BloodTrack® Manager)
  • Säker tvåvägs-verifierad transfusion vid patientens bädd (BloodTrack-TX®)
  • BloodTrack kommunicerar med ert befintliga LIS/HIS/BBIS-system


Kontakta oss så berättar vi mer!


Magnus Hindsö 
 070 467 98 51
magnus.hindso@nordicbiolabs.se