2020-10-20

Hur väl förbredd är du om din nuvarande antibiotikaleverantör inte kan leverera?

  • Hur säkrar du tillgången till antibiotikadiskar och minimera risken för att vara utan antibiotikadiskar?
  • Vilka är konsekvenserna för din verksamhet om din nuvarande leverantör får problem med sina råvaror?
  • Vad blir kostnaderna om du inte kan utföra resistensbestämning pga. leveransproblem och hur drabbar det patienterna?


Mast Group Ltd. tillverkar antibiotikalösningar sedan 1957 och erbjuder det mest omfattande sortimentet av antibiotikaresistens, kombinations- och identifieringslösningar. Mast Group Ltd. erbjuder också en rad tjänster inklusive mastpharma®-utveckling och mastpharma®-stabilitet för utvärdering av nya antimikrobiella föreningar för läkemedelsindustrin.

Diskdiffusion är fortfarande den mest populära metoden för att bestämma bakteriell antibiotikaresistens.
Mast tillhandahåller en rad olika internationella standardiserade procedurer, inklusive europeiska kommittén för antimikrobiell känslighetstestning (EUCAST) och The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

I sortimentet finns även MASTDISCS®, ett omfattande utbud av antibiotikadiskar i kassetter eller injektionsflaskor, med kvalitetssäkring
i enlighet med standardiserade testprotokoll som utfärdats av ovanstående nationella och internationella organisationer.

Normalt valideras minst 2 leverantörer för att säkra tillgången på produkter.  Vi ser en fara när det gäller de antibiotikadiskar som idag används av våra kunder. Det finns en tydlig trend att endast använda antibiotikadiskar från en känd leverantör, vilket ökar risken att bli beroende av leverantören samt risken det innebär vid produktions- och/eller leveransproblem.


MAST® CARBA PACE

Ökningen av antimikrobiell resistens är en av de mest brådskande globala utmaningarna inom vården. Följaktligen är det viktigt att snabbt upptäcka resistenta patienter för att förhindra och kontrollera spridningen av resistenta mikro-organismer.

MAST® CARBA PAcE är snabb, enkel och kostnadseffektiv detektion av karbapenemas i Pseudomonas, Acinetobacter och Enterobacterales.

Fördelar med det nya MAST® CARBA PACE

  • Snabba resultat på mindre än 10 minuter
  • Lämplig för testning av Pseudomonas, Acinetobacter och Enterobacterales.
  • Enkel testprocess i 5 enkla steg
  • Kostnadseffektiv screeninglösning
  • Hög känslighet och specificitet


Läs senaste "Nyheter och erbjudanden inom laboratoriediagnostik 3/2020"