2021-01-13

Vägledning om plasma från tillfrisknade covid-19-patienter

Plasmatransfusion är en potentiellt lovande behandling för covid-19-patienter som blodcentraler i hela EU kan göra allmänt tillgänglig på relativt kort tid.

EU:s vägledning om konvalescentplasma ska bidra till ett gemensamt tillvägagångssätt i alla EU-länder när det gäller tappning, insamling, kontroll, bearbetning, förvaring, distribution och övervakning av konvalescentplasma för behandling av covid-19-patienter. Vägledningen är frivillig att använda och har tagits fram av kommissionen och EU:s smittskyddsmyndighet och har godkänts av de nationella myndigheterna.

Se vägledningsdokument;
An EU programme of COVID-19 convalescent plasma collection and transfusion - Guidance on collection, testing, processing, storage, distribution and monitored use


NexSys PCS Plasma Collection System plasmaferesinstrument

NexSys möjliggör ökad produktivitet av plasmatappningen bla. genomNexSys PCS.png

  • Öppen två-vägs kommunikation mellan instrumentet och blodbankens datasystem vilket bidrar till att eliminera  ineffektivt pappersarbete
  • Enkelt handhavande via en intuitiv touchscreen/pekskärm
  • Ljusupplyst färgkodad information från lampan ovanför touchscreenen som informerar operatörerna om ev. larm,  
  • notiser, sista retur samt avslutad process
  • Ökad plasmautvinning per donation
  • Möjlighet till integrerad dokumentation av varje insamling för kvalitetssäkring och reduktion av manuellt QA arbete
  • Enkel och lätt uppsättning av engångsmaterialet
  • Viktkontroll av citratförbrukning

Läs mer om NexSys

Kontakt

Magnus Hindsö
070 467 98 51
magnus.hindso@nordicbiolabs.se