2021-04-06

Vi har en helhetslösning för provtagning av virus

Hur vill du komponera ditt virusprovtagningskit?


Informationen finns samlad i vår broschyr -
Helhetslösning för provtagning av virus


SalivaPOD - Förenklar salivprovtagning för patienter och analyslabbetSalivaPod med ansikte 2.jpg

 • SalivaPOD, 1 ml salivkit, är försedd med QR kod som enkelt avläses med hjälp av en app innehållande enkla användningsinstruktioner på svenska. Labbet får enkelt tillgång till patientinformation. QR koderna kan integreras med befintligt LIMS system.
 • SalivaPod är kompatibel med UTM (Universal Transport Medium) från Copan Italia. Det ges därmed möjlighet att kombinera salivprovtagning med svalg/näsa eller nasopharynx-provtagning.SalivaPod kit 2 beskuren.jpg
 • Det insamlade salivprovet i kombination med UTM  kan analyseras med flertalet PCR instrument, t ex Roche Diagnostica, KingFischer och Abbott.

Läs mer om SalivaPOD kit för salivprovtagning

 


UTM® - för insamling, transport och förvaring av virusUTM Rör.jpg

 • UTM®, Universal Transport Medium™ är ett transportmedium för virus som är stabilt
  i rumstemperatur och kan förvaras fryst under lång tid.
 • Kompatibel med virusstammar såsom influensa H1N1, Chlamydia, Mycoplasma,
  Ureaplasma och Covid-19.
 • UTM® har använts framgångsrikt för antigentester, DFA, odling och för molekylärbaserade
  analyser.

Läs mer om UTM för insamling, transport och förvaring av virus


Flockade provtagninspinnar, patenterade av CopanFlockade pinnar 3 st.jpg

FLOQSwabs® - Copan flockade pinnar är tillverkade av nylon med en teknik som gör att pinnen släpper 95% av provet då den kommer i kontakt med buffert eller transportmedia.

I sortimentet finns även en enkel provtagningspinne med polyestertopp som är lätt att bryta av.

Läs mer om flockade provtagningspinnar


Förenkla provtagningsprocessen med förfyllda endospipetter eller rör

Endospipetterna innehåller 2 ml Natriumklorid (0,9%), dinatriumfosfatdihydrat, Endospipett.jpg
kaliumdivätefosfat, vatten pH neutral.

Läs mer om förfyllda endospipetter


Tomma eller fyllda rör?

Nordic Biolabs erbjuder i samarbete med svenska Biohospital
fyllnadstjänster av olika medium i tomma rör.
Kryorör TPP.jpg

Vi hjälper er att hitta det rätta röret för era behov. I sortimentet finns rör i olika storlekar och av olika material från flera kända tillverkare såsom Copan, TPP och Deltalab.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.


UNIVERSE™ - Ett flexibelt och öppet system för provpreparering av molekylära testerCopan UniVerse för provpreparering.jpg

UniVerse™ är ett system som automatiskt alikvoterar prov innan testning inom molekylär diagnostik. Den pre-analytiska automatiseringen som görs med systemet förenklar och standardiserar den molekylära analysen.

Läs mer om Copan UniVerse för provpreparering


Kontakt helhetslösning för provtagning av virus - Mehdi Tajhizi