Att skydda sina händer

Det är viktigt att veta hur man bäst skyddar sina händer mot kemikalier och mikroorganismer på laboratorier och hur man i industrin bäst skyddar sina sterila och osterila processer från partiklar och kontaminering utan att utsätta operatörerna för onödiga risker.


Via Nordic Biolab får du information om gällande EU regler och normer. I seminarieform diskuterar vi och informerar om EU direktiven och de olika allergiska reaktioner vi kan råka ut för när vi använder engångshandskar.Annonsbild grön handske.jpg


Kunskapsartiklar
Via Nordic Biolabs får du tillgång till en rad  Kunskapsartiklar som ger dig kunskap och nyheter inom området.

  1. Engångshandskar och EU-direktiv
  2. Engångshandskar på arbetsplatsen - din första försvarslinje
  3. Om mina händer kunde tala
  4. Engångshandskar i vinyl
  5. Handdesinfektion
  6. Hantering av cytotoxiska kemikalier

Chemical resistance guide
För att hjälpa användare med riskutvärdering vid val av personlig skyddsutrustning erbjuder SHIELD Scientific en enkel guide för att kolla kemikalieresistensen för olika handskar. Data kan erhållas genom att ange: CAS-nummer, namn på kemikalie eller produkttyp. Till Chemical resistance guide


Rätt handske vid rätt tillfälle
Genom att använda endast 4 olika handskar från SHIELD Scientific är du rätt skyddad  vid alla typer av laboratoriearbete. Med rätt handske vid rätt tillfälle håller du dessutom kostnaderna nere.
Läs mer om att använda rätt handske vid rätt tillfälle

Mer information finns även i broschyren 4 Levels of Protection