Karina Fernberg

Avtalssamordnare


Kundservice, Webredaktör

Tel: 08 630 85 09
karina.fernberg@nordicbiolabs.se