Marit Hoppe

Applikationsspecialist Copan Wasp samt InnoTrain FluoVista


Produktspecialist Transfusionsmedicin, Klinisk Diagnostik

Mobil: 070 942 86 48
marit.hoppe@nordicbiolabs.se