Mehdi Tajhizi

Ansvarig för Copan provtagningssystem och övrigt sortiment inom klinisk diagnostik


Produktspecialist Klinisk Diagnostik

Mobil: 070 023 49 92
mehdi.tajhizi@nordicbiolabs.se