Nordic Biolabs AB

Adress:
Box 7293, 187 14 TÄBY

Besöksadress:
Ritarslingan 16, 187 66 TÄBY

Tel växel: 08 630 85 00
Tel Pipettdoktorn: 08 630 85 05
Tel kundservice: 08 630 85 10
E-post: info@nordicbiolabs.se

Bankgiro: 5784-6420
Organisationsnr: 55 64 43-6789

Öppettider: 08.00-16.30
(sommartid 08.00-16.00)