Informativ och intressant artikel ”Moving toward Error-free transfusion”

Patientnära blodhanteringssystem har minskat riskerna för transfusionsfel i mer än ett decennium. Dock blir deras roll viktigare än någonsin när branschen och behoven av säkerhet och spårbarhet utvecklas och ökar.


Vi vill gärna dela en intressant artikel med titeln: ”Moving toward Error-free transfusion”.
Artikeln är skriven av Dr. Mark Popovsky, Chief Medical Director på Haemonetics Corp.

BloodTrack™ (bilden ovan) ger blodbanker kontroll, synlighet och spårbarhet för säker förvaring och administration av blodprodukter ute i kliniken, samt kontroll över att rätt blod transfunderas till rätt patient vid vårdplatsen.

Till artikeln -  ”Moving toward Error-free transfusion”


Vi står gärna till tjänst med ytterligare information.
Anders Johnsson
073 461 50 66
anders.johnsson@nordicbiolabs.se