Utveckling av ett praktiskt, användbart antikoagulationsprotokoll för svårt sjuka COVID-19-patienter

Rapport från ett multidisciplinärt forskarteam om hur man med stöd av befintlig litteratur identifierar trombosrisk hos svårt sjuka COVID-19-patienter med hjälp av Tromboelastografi (TEG).


Artikeln belyser arbetet med att kliniskt hantera höga TEG till utskick januari 2022.png
antal trombos-incidenter även efter antikoagulations-
behandling med hjälp av diagnostik från tromboelastografi (TEG) i patientgrupper på IVA.

Länk till rapport
 

Författare:
Janice Wang
Negin Hajizadeh
Linda Shore-Lesserson
Publicerat den 16 Oktober, 2021
DOI:https://doi.org/10.1053/j.jvca.2021.10.015
PlumX Metrics