TEG6s är en ny teknikinnovation

TEG6s mäter samma viskoelastiska egenskaper som TEG 5000. Den nya mättekniken är baserad på beredning av mikrofluidprover och möjliggör utökade testparametrar samt reducerarad tid (10min) till svar från systemet om patientens status. Den nya tekniken uppskattas för dess enkelhet, precision och repeterbarhet.


TEG 6s-kassetterna gör att flera TEG6s m kort.jpg
analyser kan köras automatiskt med hjälp av antingen citrerade eller hepariniserade blodprover utan behov av reagensberedning eller noggrant kontrollerad pipettering. Således är processen för att köra flera TEG-analyser kraftigt förenklad. Genom att eliminera manuellt förberedelsearbete minskas variationen och den automatiserade processen förbättrar därför kvalitetssäkringen.

Varje TEG-analys ger en mängd olika parametrar som relaterar till initiering, koagelstyrka och hastighet på förloppet. Därför kan en presentation av samtidigt prestanda av flera analyser definieras som en bild av samlad hemostas med identifierbar aktivitet för de tre parametrarna. Funktionen för dessa kan bedömas inom 10 minuter, vilket gör att behandlingsbeslut kan fattas snabbare.

Vetenskaplig litteratur visar att användningen av TEG/TEM kan hjälpa behandlande läkare att förbättra patientresultaten och minska kostnaderna genom att analysera koagulationstillståndet i realtid för ett blodprov. Genom individualiserad målstyrd koagulationshantering, är det möjligt att minska olämpliga eller onödiga transfusioner av blodprodukter och läkemedel och identifiera patienter som löper risk för blödning och / eller trombotiska komplikationer. Här finns följ-aktligen ett utmärkt tillfälle att uppnå betydande kostnadsbesparingar med ett målstyrt program.

Klicka här för mer information om TEG6s Tromboelastograf