Vad är viskoelastiska hemostatiska analyser (VHA) och hur fungerar det?

VHA utförs för att bedöma koagulation i ett prov med helblod. Reagens tillsätts huvudsakligen för att utlösa koagulation och, i vissa fall, att blockera eller stimulera effekterna av vissa beståndsdelar.


TEG 5000.jpgI TEG 5000-enheten pipetteras blodprovet ner i en kopp och ett stationärt stift sänks ned i blodet (figur 2A). (2) Koppen rör sig åt vänster och höger i en oscillerande rörelse med en fixerad hastighet
i en båge på 4° 45'. När blodproppen börjar formeras börjar den bindas till koppen och stiftet som gör att stiftet svänger med koppen (bild 2A).   

Hastigheten med vilken stiftets rörelse ökar, är en funktion av koagelutvecklingen. När koaguleringen fortskrider och fibrin-trombocytbindningen ökar styrkan hos länken mellan koppen och stiftet, ökar vridmoment som appliceras på stiftet. Fibrin-trombocytbindningens styrka bestämmer storleken på stiftets rörelse, för starka blodproppar rör sig stiftet mer. Således, är storleken på utsignalen från processen direkt relaterad till koaglets styrka.

När fibrinolys uppstår och fibrin-trombocytbindningens styrka minskar (stiftets rörelse minskar), visas nedbrytningen av koaglet i resultatet. Amplituden av stiftets rörelse omvandlas till en elektrisk signal och sedan till en kurvpresentation som speglar profilen för koagulationsbildningen.

Bild 2A

Principles by which TEG functions Bild 2A.jpg

Viskoelastiska parametrar mäts enligt följande (bild 2B):

R (i min) är den tid som förflutit mellan testets initiering och den punkt där koaguleringen ger tillräckligt med motstånd för att producera en 2 mm amplitudavläsning på TEG-kurvan. Den här parametern representerar initieringsfasen för utlöst koagulation genom enzy-matiska koagulationsfaktorer. Ett förlängt R-värde indikerar långsam koagelbildning.

Maximal amplitud (MA, i mm) är den punkt vid vilken koagulations-styrkan når sin maximala nivå och återspeglar slutresultatet av maximal interaktion mellan trombocyter och fibrin viaGPIIb /
IIIa-receptorer.

K (i sekunder) är tidsintervallet mellan delningspunkten och punkten där fibrinets tvärbindning ger en 20 mm amplitudavläsning på kurvan som presenteras.

LY30 (%) är den procentuella minskningen av amplituden 30 minuter efter uppnått MA. Efter att blodproppen har bildats, bryts den ned av fibrinolytiska faktorer i blodet och amplituden minskar över tiden. Genom att mäta amplitudens hastighet / hastighetsminskning kan fibrinolysen bedömas.

Bild 2B.
The principles by which TEG functions.
A. Diagram of the TEG 5000. B. Current diagram of a TEG tracing showing the basis of the principal viscoelastic parameters.

Measure all phases of hemostasis in whole blood.jpg