Publikationer gällande WASPLab och WASP

WASPLab är uppbyggt av olika moduler och automatiserar den bakteriologiska provhanteringen. Systemet täcker hela processen från inkubation och visualisering av de strukna plattorna. Produktiviteten och kvaliteten förbättras genom automatisk organisation och analys av bakterierna. WASPLab skräddarsys för att passa varje laboratories behov och utformning. WASP® kan användas som en del av WASPLab® eller stand alone.


Publikationer:

 1. Rapid identification by MALDI-TOF/MS and antimicrobial disk diffusion susceptibility testing for positive blood cultures after a short incubation on the WASPLab
   
 2. Comparison of the Copan WASPLab incorporating the BioRad expert system against the SIRscan 2000 automatic for routine antimicrobial disc diffusion susceptibility testing
   
 3. Automated Digital Quantitation of Urine Cultures using the WASPLab
   
 4. Fully Automated EUCAST Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing (RAST) from Positive Blood Cultures: Diagnostic Accuracy and Implementation
   
 5. Fully-automated EUCAST rapid antimicrobial susceptibility testing (RAST) from positive blood cultures: diagnostic accuracy and implementation - Supplementary
   
 6. Copan WASPLab automation significantly reduces incubation times and allows earlier culture readings
   
 7. Automated identification of hemolysis producing bacteria colonies on WASPLab™ generated images from clinical specimens inoculated on blood agar plates
   
 8. Digital detection and the use of Artificial Intelligence to detect Group A Streptococcus using a chromogenic agar
   
 9. Utilizing Digital Imaging to Determine Optimal Incubation Times for Routine Urine Cultures
   
 10. Validation of Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing directly from blood cultures using WASPLab®, including Colibrí™ and Radian®in‑Line Carousel
   
 11. Implementation of the WASPLabTM and first year achievements  within a university hospital
   
 12. Performance of Fully Automated Antimicrobial Disk Diffusion Susceptibility Testing Using Copan WASP Colibri coupled to Radian in-Line Carousel and Expert System
   
 13. Digital Image Analysis for the Detection of Group B Streptococcus from ChromID Strepto B Medium Using PhenoMatrix Algorithms
   
 14. Total automation in clinical bacteriology: technology at the service of the patien
   
 15. Total Laboratory Automation for Rapid Detection and Identification of Microorganisms and Their Antimicrobial Resistance ProfilesL

 

Läs mer om WASPLab

Läs mer om WASP

Kontakta oss för mer information.

Linda Zandi

Mobil: 070 023 49 92
linda.zandi@nordicbiolabs.se