Teknisk träning på ORTECs hårdvaror och mjukvaror

Vi erbjuder utbildning, support och tjänster för både hårdvaror och mjukvaror tillsammans med våra applikationsspecialister. Vi har även teknisk utbildning för att optimera ert arbete.


Att hantera nukleära detektorer och lösa komplexa problem kräver avancerade mjukvaruapplikationer. Dessa utmaningar ställs användaren inför varje dag. Det gäller att bibehålla kunskapen men också att uppdaterade den med nya färdigheter.

Utbildning / träning görs på olika programvaror och vid möjlighet tillsammans med varierande detektorer efter kundens önskemål. Utbildning görs även på andra hårdvaror från ORTEC som tex Digidart, olika MCA och annan elektronisk utrustning. Utbildning kan ske både på vårt kontor i Stockholm eller i lokaler som ni som användare själva önskar.
Via utbildningen erhålls kunskap för att använda ORTECs programvaror på bästa och mest effektiva sätt.

Vision

Vår vision är att tillgodose behoven av kunskap till kunden på olika nivåer efter kundens önskemål. Nivåanpassningen av utbildningen stärker kunden och hjälper användaren till att nå en högre kvalitetsnivå.

Utbildningen

Utbildning hålls i ORTECs olika mjukvaror på olika nivåer, ”basic eller advanced”.  Det vill säga från grundläggande principer till avancerande analytiska tekniker.
Utbildningen bygger på en blandning mellan teori och praktisk användning av mjukvara.

Målet med utbildningen

 • Att användarna ska kunna utnyttja så mycket som möjligt av den avancerade hårdvara och programvara som de har investerat i.
 • Förbättrad förståelse för regulatoriska krav relaterade till spektroskopianalyser.
 • Nå högre nivåer av produktivitet och förståelse efter ”basic” och ”advanced” kurser.


Exempel på olika begrepp i GammaVision-utbildningen

 • Fysik i interaktioner med material
 • Installation av spektroskopihårdvara
 • Programstruktur
 • Analys och tolkning av resultat
 • Definitioner av nuklidbibliotek
 • Kalibreringsprocesser
 • Skapa ROI och interaktiva justeringar
 • Rapportmall layout och anpassningar


Kontakta oss för mer information så berättar vi hur vi kan lägga upp utbildningen för just er verksamhet och era behov.

Produktspecialist: Oscar Ågerstam, 070 223 91 90, oscar.agerstam@nordicbiolabs.se
Support: 08 630 85 18, nuklear@nordicbiolabs.se