Leverantörer

Nordic Biolabs AB representerar följande leverantörer;


Active Motif 150px.jpg

 
Produkter för forskning inom epigenetik och
genexpression.

AGMA 150px.jpg

 
Desinfektion och rengöring för lab och Renrum


 BD 150px.jpg

   

Antisera, media, bakteriedefiniering


 Biochrom 150px.jpg

 
Spektrofotometrar

Biocision 150px.jpg
 
  Redskap för provhantering som ger uniform, konstant och reproducerbar kontroll på provets temperatur


 Biorad 150px.jpg

 
Diagnostiska kit och vänadstypningsreagens


Biosan 100px.jpg
 

 
Produkter för provpreparering inom genomik, proteomik och cellomik.
CellScript 150px.jpg   RNA för translation i celler

Concenttrack 150px.jpg

  Reagenstråg och lock för laboratorie

Copan 100px.jpg
 

  Swabbar, transportsystem och provtagningspinnar

Crosstex 150.jpg

  Produkter för steriliseringskontroll, biologiska och kemiska indikatorer

 
 Deltalab 150px.jpg

 
Förbrukningsprodukter och utensilier för olika typer av laboratorier

EU Medical 100px.jpg

 
Tryckförbandsplåster

EuroClone 150px.jpg
 
Western Blotting Substrates
FreezeIt 150px.jpg  
Transportboxar

Genetix 140px.jpg

 
Cellodlingsplast och mikrotiterplattor
Cytiva 150px.jpg   HyClone - Cellodlingsmedia, pulvermedia, serum

Haemonetics 150px.jpg
 
Brett sortiment av utrustning samt
konsult- och informationshantering till varje del i ledet från blodgivning till patienter.
 


Harrison Vipes 150px.jpg

 
Torkdukar för renrumsapplikationer
Heathrow Scientific 150px.jpg  
Labutensilier och småinstrument


 Implen 150px.jpg

 

NanoPhotometrar
 

InnoTrain 150px.jpg
  Diagnostiska produkter för transfusions-medicin, med fokus på HLA, blodgruppering och human genetik.

Kiilto 100px.jpg
 


Teknisk sprit, desinfektionslösningar, handkräm mm


Labcold 150px.jpg

 
Blodbankskylar, plasmafrysar, trombocyt-inkubatorer, vaccin- och läkemedelskylar

 

Labdesign 150px.jpg
 

 

Pipetter, bioplate
Lexogen 150px.jpg   Produkter inom trancriptomics och Next Generation Sequencing (NGS)
LMB 125px.jpg   Produkter inom transfusionsmedicin, Life Guard, vaggor mm

BiosearchTechnologies 150px.jpg
 

 

Kompetenta celler mm


Marienfeld 150px.jpg
 
 
Laboratorieutensilier i glas, räknekolvar, kolvar, rör, bägare, täckglas mm

MART 100px.jpg

 
Anaerobsystem
Mast Group 125px.jpg   Antibiotikadiskar, dehydrerade medier, substrat, diagnostiska kit

Micronic 150px.jpg
 
Produkter för biobanker och förvaring


MP Biomedical 100px.jpg

 

EIA- och RIA-tester, antisera/antigen


Molecular Devices 150px.jpg
 

 
Plattläsare, koloniplockare

Nexcelom 150px.jpg

 

Cellometer range for cell counting, Celigo Imaging Cell Cytometer, Cellaca high speed cell counting

Nordic Lab 150px.jpg
 
  Kompakta ULT-frysar


Nova Biomedical 150px.jpg

 
Analys av näringsämnen, metaboliter och gaser i cellodlingsplattor, fermentorer
NuAire 100px.jpg    

CO2 incubators, LAF, Biological safety Cabinets, Centrifuges, Ultra Low Temperature freezers and Animal transfer stations


Optiglass Limited 140px.png

 

Kyvetter
PMM 150px.jpg  
Färdiggjutna plattor, ytprovtagning

Promega 150px.jpg
 

  Genomics, protein analysis and expression, cellular analysis, drug discovery and genetic identity
Ritter 150px.jpg


 

Mekaniska och elektroniska dispensorer och dispensorspetsar

Sartorius 150px.jpg
(fd Biohit)
 
 
Pipetter, pipettspetsar, vågar, vattenreningssystem och centrifuger
 

Sanquin 150px.jpg

 
Blodgruppsserologiska reagens och automation

 Shield Scientific 150px.jpg

 
Engångshandskar för laboratoriebruk

SSI 75px.jpg

 
Steriliseringskontroll
Invitek 150px.jpg   Manuell och automatiserad rening av DNA
och RNA


TPP 150px.jpg

 
Produkter för cellodling och filtrering


  Vegoria 130px.jpg

 

Blodgivarstolar


 Veltek VAI 150px.jpg

 

Desinfektion, rengöring
FujiFilmWako 150pc.jpg  
Metallanalys, lipiddiagnostik och immunoturbiddemetri