Nytt affärsområde Nukleär, ny agentur Ortec

Vi är glada att kunna presentera ett nytt affärsområde Nukleär och vår senaste leverantör ORTEC.

ORTEC är en världskänd tillverkare och har en ledande roll vid tillverkning av detektorer som används vid mätning av joniserad strålning, företaget har en bred portfolio av produkter för kärnkraftsindustrin som mjukvaror och andra tillhörande system. ORTECS produkter används förutom vid kärnkraftverk i akademi, forskning, ”homeland security”, miljöledning och hälsofysik.

ORTEC har som ambition att ha kontroll över största delen av sin produktion. Som exempel tillverkas Germanium detektorer av ORTEC själva i Oak Ridge, TN, USA. Många av ORTECS mjukvaror är utvecklade av egna ingenjörer med en lång erfarenhet inom det nukleära området.

Via Ortec kan vi erbjuda följande;


Produktspecialist: Oscar Ågerstam, 070 223 91 90, oscar.agerstam@nordicbiolabs.se
Support: 08 630 85 18, nuklear@nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs erbjuder utbildning, support och tjänster för både hårdvaror och mjukvaror tillsammans med våra applikationsspecialister. Läs mer om våra utbildningar