DMEM F12, 1:1

Dulbeccos Modified Eagle Medium / Ham's Nutrient Mixture F-12 (DMEM / Ham's F-12) används som ett basalt medium för att stödja tillväxten av många olika celler inklusive MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Den är lämplig för olika cellodlingsapplikationer när den kompletteras med fetalt bovint serum (FBS).