Iscove´s Modified Dulbecco´s Medium

Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) är en komplex och berikad Dulbeccos modifiering. Det kompletteras vanligtvis med fetalt bovint serum (FBS) och används för odling av specialiserade celltyper.