Leibovitz Medium

Leibovitzs L-15 Medium utvecklades för CO2-fri odling som kräver ett natriumbikarbonat-tillskott. Det används för odling av tumör- och embryonala celler samt HeLa och Hep-2.