Cytiva

SH30525, Leibovitz L-15 Medium w 2.05 mM L-Glutamine

Leibovitz L-15 Medium with 2.05 mM L-Glutamine

Art nr: SH30525.01

Fp. Storlek

500 ml