M199

Medium 199 (M199) utvecklades 1950 som en definierad näringskälla för cellkulturer. Den används för odling av många olika celltyper såväl som vaccinproduktion, virologi och andra in vitro-cellodlingsapplikationer.