McCoys

McCoy's 5A Medium formulerades för att stödja levertumörceller genom modifiering av aminosyrorna som finns i Basal Medium Eagle. Den anrikade formuleringen är lämplig för en mängd etablerade cellinjer såväl som för primära celler.