MEM

MEM eller Minimum Essential Medium utvecklades ursprungligen av Harry Eagle och ändrades därifrån på flera sätt (t.ex. alfamodifiering) för att passa många cellodlingstillämpningar. Den används för odling av många suspension och adherenta celler, inklusive HeLa, BHK-21, HEK 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttastrocyter.