Cytiva

SH30265, MEM/Alpha Modification w L-glut, ribo-& deoxyribo

Minimum Essential Medium/Alpha Modification, med L-Glutamin, Ribo- & Deoxyribonukleosider.

MEM/Alpha Modification with L-glut, Ribo-& Deoxyribo

Art nr: SH30265.01

Fp. Storlek

500 ml

Lagervara

130 SEK

MEM/Alpha Modification with L-glut, Ribo-& Deoxyribo, 6-p

Art nr: SH30265.FS

Fp. Storlek

6 x 500 ml

Lagervara

720 SEK

Dokument

Broschyrer