RPMI 1640

RPMI 1640 (RPMI) är ett tillväxtmedium som används i olika cellodlingsapplikationer. RPMI står för Roswell Park Memorial Institute, där det utvecklades 1966. Formuleringen utvecklades för att stödja lymfoblastoidceller i suspensionskulturer. Det kan också stödja ett brett spektrum av andra celltyper som HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Ursprungligen avsedd att kompletteras med serum har RPMI 1640 visat sig också stödja flera cellinjer i frånvaro av serum.