Cytiva

HyCell TransFx-H, serum-free HEK293 Transient transfection

HyCell TransFx-H, serum-free HEK293 Transient transfection

Art nr: SH30939.02

Fp. Storlek

1000 mL

Dokument

Broschyrer