TPP AG

Cellräknare/PCV rör

PCV röret möjliggör en snabb och reproducerbar mätteknik av cellvolymen. Denna metod är idealisk för övervakning av tillväxt (cellmassa). Efter en kort centrifugering i en mikrocentrifug, visas cellvolymen i form av en pellet i PCV kapillären. Med "easy read" mätanordning, som utvecklats av TPP, kan volymen avläsas. Under en tillverkningsprocess behövs många parametrar optimeras, många prover samlas på samma gång. Här är en snabb analys med PCV röret och avläsning med "easy read"

.

Cap for PCV Ø 10.5 mm

Art nr: 87008

Fp. Storlek

150

Easy read measuring device with scale, 0.5 µl

Art nr: 87010

Fp. Storlek

1

PCV tube 1 ml w/o lid or colour code

Art nr: 87005

Fp. Storlek

250

PCV, packed cell volume tube, neutral, 1 ml, Ø 10.5 x 43 mm

Art nr: 87007

Fp. Storlek

150

Specifikation

Endotoxin Free of detectable endotoxins (pyrogens) Representative product test with Limulus Amoebocyte Lysate test (LAL) resp. bacterial endotoxins test (BET) according to the guidelines United States Pharmacopeia (USP) general chapter and European Pharmacopoeia (EP) general chapter 2.6.14.
Cytotoxicity Non-cytotoxic, proven by representative test according to ISO 10993-5:1999 and USP chapter 114
DNA/RNA Free of detectable DNA/RNA and ATP
DNase/RNase Free of detectable DNase/Rnase
Level of Endotoxins Detection limit: <0,06 EU/ml
SAL-3 Sterility Assurance Level: SAL 10-29