Wako Chemicals GmbH

Daigo's IMK Medium(252g)

Medium for the marine microalgae

Daigo's IMK Medium (252g)

Art nr: 392-01331

Fp. Storlek

1000 L