Storskalig odling / Bioreaktorer

Mindre bioreaktorer för att enkelt optimera parametrar inför uppskalning av cellodling