TPP AG

TubeSpin Bioreactor 50 with Septum

50 ml Bioreaktor med konisk botten och lock med septum för enkel automatisering.
  • Gasutbyte görs genom PTFE filter i locket
  • Pipettering görs enkelt utan att locket måste skruvas av eller på
  • Suspensionsceller kan enkelt centrifugeras ner (röret tål 15,500 xg)

Rören kan enkelt användas i automatiserade system såsom till exempel Freedom EVO® Platform från TECAN.

TubeSpin Bioreactor 50 with Septum

Art nr: 86050

Fp. Storlek

180

Beställningsvara

12 734 SEK

Specifikation

Endotoxin Free of detectable endotoxins (pyrogens) Representative product test with Limulus Amoebocyte Lysate test (LAL) resp. bacterial endotoxins test (BET) according to the guidelines United States Pharmacopeia (USP) general chapter and European Pharmacopoeia (EP) general chapter 2.6.14.
Cytotoxicity Non-cytotoxic, proven by representative test according to ISO 10993-5:1999 and USP chapter 89
DNA/RNA Free of detectable DNA/RNA and ATP
DNase/RNase Free of detectable DNase/Rnase
Level of Endotoxins Detection limit: <0,06 EU/ml
SAL-3 Sterility Assurance Level: SAL 10-4