COVID-19 / SARS-CoV-2

Snabbtester för att detektera Covid-19-antigen och -antikroppar samt reagens och färdiga kit för detektion med PCR.