Renrumshandskar

Våra renrumshandskar finns i tre olika varianter baserat på hur många gånger de är tvättade och ger därmed information om partikelnivån. DI – tvättade en gång i avjoniserat vatten (partikelnivå < 3000 per cm² ≥ 0.5 µm); DI+ - Tvättade 3 gånger i avjoniserat vatten (Partikelnivå < 1200 per cm²≥ 0.5 µm); DI++ - tvättade många gånger i avjoniserat vatten (Partikelnivå < 850 per cm²≥ 0.5 µm)