KiiltoClean AB

A-sprit 99,5% 5 liter IPA100

Innehåller 99,5% alkohol, denaturerad med isopropanol. Klar, färglös och lättflyktig vätska med karaktäristisk doft. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel och obegränsat löslig i vatten.


OBS!  Inköp av produkten kräver tillstånd utfärdat av Skatteverket i Ludvika.

Denatureringsmedel tillsatt enligt tillståndsbevis utfärdat av Läkemedelsverket och ingår i sådana mängder att kraven på skydd, utöver de som gäller för etanol, ej påverkas.

För Kiilto/Kemetyls produkter tillkommer en kostnad för att bryta en transportförpackning på 500 kronor. Transportförpackning: 3x5000mL

Etanol är mycket brandfarlig och skall hanteras enligt gällande föreskrifter, se Säkerhetsdatabladet under fliken "dokument". 

 

A-sprit 99,5% 5 liter IPA100

Art nr: 101466
CAS Nr: 64-17-5

Fp. Storlek

5 L

Lagervara

745 SEK