KiiltoClean AB

A-sprit 99,5% 5 liter IPA100

Innehåller 99,5% alkohol, denaturerad med isopropanol. Klar, färglös och lättflyktig vätska med karaktäristisk doft. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel och obegränsat löslig i vatten. Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid. Kan bilda explosiva föreningar med vissa nitrater. Kan vid längre exponering skada packningar, lackerade och målade ytor samt skyddande och tätande fettbeläggningar.


OBS!  Inköp av produkten kräver tillstånd utfärdat av Skatteverket i Ludvika.

Denatureringsmedel tillsatt enligt tillståndsbevis utfärdat av Läkemedelsverket och ingår i sådana mängder att kraven på skydd, utöver de som gäller för etanol, ej påverkas.

För Kiilto/Kemetyls produkter tillkommer en kostnad för att bryta en transportförpackning på 500 kronor. Transportförpackning: 3x5000mL

Etanol är mycket brandfarlig och skall hanteras enligt gällande föreskrifter, se Säkerhetsdatabladet under fliken "dokument". 

 

A-sprit 99,5% 5 liter IPA100

Art nr: 101466

Fp. Storlek

5000 ml

Lagervara

486 SEK

Dokument

Säkerhetsblad