KiiltoClean AB

I-sprit 95% B 5 liter dunk

I-sprit B 95% (Industrisprit B) är en denaturerad 95%-ig etanol. Produkten är denaturerad med metyletylketon och metylisobutylketon. Används för olika industriella ändamål som exempelvis lösningsmedel, tvättvätska och frostskydd.
  • Klar, färglös och lättflyktig vätska med karaktäristisk doft
  • Löslig i de flesta organiska lösningsmedel och obegränsat löslig i vatten. Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid.
  • Hållbarhet är 8 månader

För Kiiltos produkter tillkommer en kostnad för att bryta en transportförpackning på 500 kronor. Transportförpackning: 3x5000 ml.

I-sprit 95% B 5 liter dunk

Art nr: 102660
CAS Nr: 64-17-5

Fp. Storlek

5 L

Lagervara

477 SEK