KiiltoClean AB

D-sprit 95%

D-sprit 95% är en fermenterad etanol som rektifierats och denaturerats med metyletylketon. För användning inom t.ex. tandvården och livsmedelsindustrin.
Hållbar 3 år från produktion

OBS!  Inköp av produkten kräver tillstånd utfärdat av Skatteverket i Sverige.

Säkerhet : Etanol är en mycket brandfarlig vätska och får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor, se säkerhetsdatablad.

Säljs i transportförpackning 12 x 1L

D-sprit 95%

Art nr: 102728
CAS Nr: 64-17-5

Fp. Storlek

1 L

Lagervara

160 SEK