KiiltoClean AB

DAX Ytdesinfektion 75, 1000mL

Avsedd för desinfektion av synligt rena ytor t.ex. bänkar, bord och undersökningsbritsar. Dokumenterad effekt mot bakterier, svampar och olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C, Murine Norovirus och Adenovirus.
  • 75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent
  • Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan

Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller inom livsmedelssektorn.
Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlande ytan.
Används på ytor som tål alkohol. 

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor, se säkerhetsdatablad.

DAX Ytdesinfektion 75 1000mL

Art nr: 493-12

Fp. Storlek

12 x 1 L/Fp

Lagervara

570 SEK