KiiltoClean AB

DAX Ytdesinfektion 75+

DAX Ytdesinfektion 75+ är avsedd för desinfektion av släta ytor t.ex. bänkar, bord och undersökningsbritsar. DAX Ytdesinfektion 75+ är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C samt vissa nakna virus som Adenovirus och Murine Norovirus. Innehåller tensid vilket göra att ytan inte behöver förbehandlas.


- pH-värde: 6-8
- Dosering: Används outspädd
- Utseende: Klar/färglös vätska

DAX Ytdesinfektion 75+

Art nr: 495-12

Fp. Storlek

12x1000mL

Dokument

Säkerhetsblad