KiiltoClean AB

F-sprit 95% 1 liter plastflaska

Klar, färglös och lättflyktig vätska med karaktäristisk doft. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel och obegränsat löslig i vatten. Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid. Kan bilda explosiva föreningar med vissa nitrater.

OBS!  Inköp av produkten kräver tillstånd utfärdat av Skatteverket i Ludvika.

Etanol är mycket brandfarlig och skall hanteras enligt gällande föreskrifter, se Säkerhetsdatablad. 

Hållbarhet är 1 år. Gäller obruten förpackning i avseende till EP och USP.

För Kiilto Kemetyls produkter tillkommer en kostnad för att bryta en transportförpackning på 500 kronor. Transportförpackning: 12x1000 ml.

F-sprit 95% 1 liter plastflaska

Art nr: 101101
CAS Nr: 64-17-5

Fp. Storlek

1000 ml

Lagervara

226 SEK

Dokument

Säkerhetsblad