KiiltoClean AB

U-sprit 70% 1 liter plastflaska

Utspädd fermenterad etanol som är spädd med aqua purificata (avjoniserat och steriliserat vatten). Används för desinfektion och lösningar inom farmace, tandvård samt hälso- och sjukvård.

OBS! Inköp av produkten kräver tillstånd utfärdat av Skatteverket i Ludvika.

Klar, färglös och lättflyktig vätska med karaktäristisk doft. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel och obegränsat löslig i vatten. Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid. Kan bilda explosiva föreningar med vissa nitrater. 
Mycket brandfarlig och skall hanteras enligt gällande föreskrifter, se Säkerhetsdatablad. 
Hållbarhet är 1 år. Gäller i obruten förpackning i avseende till EP beträffande densitet och alkoholhalt.

För Kiilto Kemetyls produkter tillkommer en kostnad för att bryta en transportförpackning på 500 kronor. Transportförpackning: 12x1000 ml.

U-sprit 70% 1 liter plastflaska

Art nr: 101103
CAS Nr: 64-17-5

Fp. Storlek

1000 ml

Lagervara

183 SEK

Dokument

Säkerhetsblad