KiiltoClean AB

U-sprit 70% 1 liter plastflaska spray

Utspädd fermenterad etanol som är spädd med aqua purificata (avjoniserat och steriliserat vatten). Används för desinfektionn och lösningar inom farmace, tandvård samt hälso- och sjukvård.

OBS! Inköp av produkten kräver tillstånd utfärdat av Skatteverket i Ludvika.

Klar, färglös och lättflyktig vätska med karaktäristisk doft. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel och obegränsat löslig i vatten. Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid. Kan bilda explosiva föreningar med vissa nitrater.

Mycket brandfarlig och skall hanteras enligt gällande föreskrifter, se Säkerhetsdatablad. 

För Kiilto Kemetyls produkter tillkommer en kostnad för att bryta en transportförpackning på 500 kronor. Transportförpackning: 12x1000 ml.

U-sprit 70% 1 liter plastflaska spray

Art nr: 101104
CAS Nr: 64-17-5

Fp. Storlek

1000 ml

Lagervara

192 SEK

Dokument

Säkerhetsblad