KiiltoClean AB

S-sprit 99,5% 1 liter plastflaska

En syntetisk, rektifierad samt absoluterad etanol som efter vidareförädling når spektrografisk renhet (Pa-kvalitet). Rekommenderas i alla sammanhand där professionell analyskvalitet behövs, exempelvis inom elektronikindustrin, för farmaceutiska ändamål och laboratoriebruk.

OBS!  Inköp av produkten kräver tillstånd utfärdat av Skatteverket i Ludvika.
S-sprit 99,5% är en klar, färglös och lättflyktig vätska med karaktäristisk doft. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel och obegränsat löslig i vatten. Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalcium-hypoklorit, salpetersyra och väteperoxid. Kan bilda explosiva föreningar med vissa nitrater. 
Etanol är mycket brandfarlig, hanteras enligt säkerhetsdatabladet
För Kiilto Kemetyls produkter tillkommer en kostnad för att bryta en transportförpackning på 500 kronor. Transportförpackning: 12x1000 ml.

S-sprit 99,5% 1 liter plastflaska

Art nr: 101105
CAS Nr: 64-17-5

Fp. Storlek

1000 ml

Lagervara

363 SEK

Dokument

Säkerhetsblad